Välkommen

Lagnö-Vrångö vägsamfällighet sträcker sig från gamla färjeläget vid Lagnöströmmen över väg 210 och ut till Vrångö brygga. Därtill kommer stickvägar: från "Skvallertorget" vid Lagnö ner till väg 210 mot vändplatsen för bussen, vägen ner till Lergraven, vägen ner till kajen vid Mon samt Marö vägen. Därtill kommer bryggor i både Lergraven och Vrångö.

 

 

 

Om ni har frågor eller synpunkter på hemsidan eller andra frågor kan ni gärna skicka e-post till: info@lvvsmf.se