Styrelsen består av:    
Fredric Mörner, Thorönsborg, 614 98 Sankt Anna Ordförande 0705-556587
Mats Carlsson, Myckelycke, 590 98 Edsbruk Vice Ordförande 0706-797337
Mats Hansson Lagnö Gård 614 98 Sankt Anna   0121-51053
Ingemar Andersson, Lagnö Bryggviken 1, 614 98 Sankt Anna sekreterade 0708-167477
Per Carlsson Bottna Rosenhill 61497 Söderköping   0706-920274
Ewa Strömbäck Övre Lagnö 2 614 98 Sankt Anna kassör 0706-762204, 0121-51421
Styrelsesuppleanter:    

Anna-Carin Parö Källängen Lagnö 614 98
Sankt Anna

  070-3507434
Boel Holgersson Övre Lagnö Skönaro 1, 614 98 Sankt Anna   070-3300223
Claes-Börje Andersson, Yxnögården 1,614 98 Sankt Anna   0703-927689, 0121-51001
     
     
Valberedning:    
Sophia Jarl, Styrmansgatan 31, 602 26 Norrköping Sammankallande  
Ludvig Rosenbaum, Husby Gård 1, 614 31 Söderköping    
     
Revisorer:    
Olle Rosenbaum    
Rune Nämberg    
Revisorsuppleanter:    
Eva Quist    
Johan Egelius    

Om ni vill skicka e-post till föreningen kan ni göra det på adressen: info@lvvsmf.se