Stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner här:  Stadgar med ändringar 2009

Stadgarna kan laddas ner i form av en pdf-fil. För detta krävs att program som heter Acrobat Reader som kan laddas ner här.

 

Andelstal

Policydokument för ändring av andelstal