Årsmötesprotokoll

Årsmötet ska enligt stadgarna ska den hållas i april månad.

2024

Härmed kallar vi till årsmöte:
Lördagen den 13 april klockan 10.00 på Sankt Anna Gården.
Föreningen bjuder på förtäring.

Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debitering för sektion 1
Styrelsens förslag till debitering för sektion 2
Styrelsens förslag till debitering för sektion 3

Inlämnad motion om styrelsens sammansättning
Inlämnad motion om vägsträckan Edgards - Kröken

Styrelsens svar på motionerna

Årsmötesprotokoll

2023

Härmed kallar vi till årsmöte:
Lördagen den 15 april klockan 10.00 på Sankt Anna Gården.
Föreningen bjuder på förtäring.

Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till budget 2023

Styrelsens förslag till debitering för sektion 1
Styrelsens förslag till debitering för sektion 2
Styrelsens förslag till debitering för sektion 3

Inlämnad motion angående Monvägen
Inlämnad motion angående krossparkeringen Vrångö

Årsmötesprotokoll

 

2022

Årsmöte 2022-06-11 klockan 10.00 på Edgards.
Föreningen bjuder på förtäring.
Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionberättelse

Styrelsens förslag till budget

Stryelsens förslag till debitering för sektion 1
Styrelsens förslag till debitering för sektion 2
Styrelsens förslag till debitering för sektion 3

Inlämnad Motion

Brev till styrelsen

Årsmötesprotokoll

 

 

2021

Årsmöte 2021-08-28 klockan 10.00 på Edgards.
Föreningen bjuder på förtäring.
Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion1
Bokslut sektion2
Bokslut sektion3

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debitering för sektion 1
Styrelsens förslag till debitering för sektion 2
Styrelsens förslag för debitering för sektion 3

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

2020

Årsmöte 2020-08-15 klockan 10.00 på Edgards.
Föreningen bjuder på förtäring.
Medlemmar hjärtligt välkomna!

Fullmakt finns HÄR

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debitering för sektion 1
Styrelsens förslag till debitering för sektion 2
Styrelsens förslag till debitering för sektion 3

Valberedningens förslag

Inlämnad motion

Årsmötesprotokoll

 

2019

Ordinarie Årsmöte 2019-04-06 klockan 10.00 på Mons Båthus.
Föreningen bjuder på förtäring.
Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3

Valberedningens förslag

Inlämnad Motion

Årsmötesprotokoll

 

2018

Ordinarie Årsmöte 2017-04-07 klockan 10.00 på Mon.
Föreningen bjuder på förtäring.
Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

2017

Ordinarie Årsmöte 2017-04-08 klockan 10.00 på Båtsholms Pensionat.
Föreningen bjuder på förtäring.
Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

 

2016

Ordinarie Årsmöte 2016-04-16 kl 10.00 på Mon.
Föreningen bjuder på förtäring. Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Versamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll 20160416

2015

Ordinarie Årsmöte 2015-04-18 kl 10.00 på Mon.
Föreningen bjuder på förtäring. Medlemmar hjärtligt välkomna!

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelsen

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll 150418

2014

Ordinarie Årsmöte 2014-04-12 kl 10.00 Mons Pensionat

Dagordning
Verksamhetsberättelse

Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3

Revisionsberättelsen

Styrelsens förslag till budget

Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

 

2013

Ordinarie Årsmöte 2013-04-27

Dagordning
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag till budget
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3

2012

Ordinarie Årsmöte 2012-04-01

Dagordning
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut sektion 1
Bokslut sektion 2
Bokslut sektion 3
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag till budget
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3


2011

Ordinarie Årsmöte 2011-04-09
Dagordning
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag till budget
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 1
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 2
Styrelsens förslag till debiteringslängd för sektion 3
 

2010

Ordinarie Årsmöte 2010-04-17
Dagordning
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag till budget

Extrastämma 2010-10-17
Dagordning
Protokoll
Närvarolista

2009

Extrastämma 2009-02-08
Dagordning
Protokoll
Närvarolista

Ordinarie årsmöte 2009-04-04
Dagordning
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag till budget
Styrelsens förslag till debiteringslängd

2008

Dagordning
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till budget

2007
Dagordning
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till budget
Reservation vid årsmötet


2006
Dagordning
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till budget


2005
Protokoll
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förslag till budget

Dokumenten kan laddas ner i form av pdf-filer. För detta krävs att program som heter Acrobat Reader som kan laddas ner här.