Aktuellt
2024-04-15 Viktbegränsningen av vägen norr om Ängen samt till Marö är nu borttagen.
2024-04-13 Årsmöte på Sankt Anna Gården klockan 10.00
Årsmöteshandlingar under fliken protokoll

Medlemmar hjärtligt Välkomna!
2024-03-12 Viktbegränsning
Styrelsen har nu beslutat att viktbegränsningen max 4 ton gäller från och med idag sträckan Ängen - Vrångö samt Ängen - Marö.
Begränsningen gäller tillsvidare.
2024-02-26 Viktbegränsning
För att skydda vägen från skador har styrelsen beslutat att begränsa totalvikten till 4 ton på sträckan Ängen - Marö.
Begränsningen gäller från och med måndagen 26 februari och tills vidare.
Januari 2024

Var rädd om vägen!

Tung trafik orsakar skador under tjällossningsperioden (vanligtvis mars-april) som blir dyrt för vägföreningen att reparera.
Vägsträckan Ängen - Marö samt Ängen – Vrångö är en känslig del av vår väg.
För att skydda dessa vägsträckor beslutar styrelsen årligen om viktbegränsning för fordon under denna tid.
Detta skyltas längs vägen samt  läggs ut på hemsidan lvvsmf.se

Du som planerar byggen, timmertransporter mm som belastar dessa vägsträckor skall undvika detta under tjällossningsperioden.

Styrelsen i Lagnö - Vrångö samfällighetsförening

2023-07-11

Kom dom i målet:
Mark och Miljödomstolen bifaller käromålet och upphäver Lagnö-Vrångö Samfällighetsförenings stämmobeslut 15 april 2023 punkt 16.

2023-04-17 Inlämnades klander mot föreningsstämmobeslutet den 15 april 2023, gällande punkt 16, arrenderingen av den sk krossparkeringen.
2023-03-20 Viktbegränsning
För att skydda vägen från skador har styrelsen beslutat att begränsa totalvikten till 4 ton på sträckan Ängen - Vrångö, Ängen - Marö.
Begränsningen gäller från och med idag.
2023-04-15

Årsmöte på Sankt Anna Gården klockan 10.00
Årsmöteshandlingar under fliken protokoll

Medlemmar hjärtligt Välkomna!


2022-06-11

OBS!

Även i år tar vi hänsyn till Coronas härjningar och håller
Årsmötet i Ladan på Edgards lördagen den 11 juni klockan 10.00.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas under protokoll.

Medlemmar hjärtligt välkomna!

2021-08-28

OBS!
Å
rsmöte i Ladan på Edgards lördagen den 28 augusti klockan 10.00.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas under protokoll.

Medlemmar hjärtligt välkomna!

Mars 2021

Årsmötet 2021 som skall hållas i april, är tillsvidare uppskjutit pga rådande virussituation.
Vi hoppas kunna genomföra årsmötet under sensommaren eller tidig höst. Styrelsen

2020-08-15

OBS!
Årsmöte i Ladan på Edgards klockan 10.00, årsmöteshandlingar finns under protokoll. Medlemmar hjärtligt välkomna, vi håller avstånd.

 

Många undrar varför inte fakturan på vägavgiften kommit ännu, detta beror på att vårt årsmöte blev uppskjutet och årsstämman måste ta beslutet om utdebitering.

Återkommer om nytt datum för årsmötet

2020-04-04

OBS! Årsmötet är uppskjutet tillsvidare. Detta pga rådande virussituation.

Årsmöte på Sankt Anna Gården klockan 10.00. Årsmöteshandlingar finns under protokoll.
Medlemmar hjärtligt välkomna!

2018-05-16 Begagnad Flytbrygga 21 meter säljes till högstbjudande.
Svar till info@lvvsmf.se senast 31 maj 2018 SÅLD!
2018-04-11 Viktbegränsning
För att skydda vägen från skador har styrelsen beslutat att begränsa totalvikten till 4 ton på sträckan Ängen - Vrångö. Gäller 11 april - 25 april.
2018-04-07

Årsmöte på Mon klockan 10.00. Medlemmar hjärtligt Välkomna!
Årsmöteshandlingar finns under protokoll.

2017-04-08 Årsmöte på Båtsholm klockan 10.00. Årsmöteshandlingar finns under protokoll. Medlemmar Hjärtligt Välkomna!
2016-04-16 Årsmöte på Mon klockan 10.00 Årsmöteshandlingar finns under protokoll. Medlemmar Hjärtligt Välkomna!
2015-04-18 Årsmöte på Mon klockan 10.00 Årsmöteshandlingar finns under protokoll. Medlemmar Hjärtligt Välkomna!
2014-04-12 Årsmöte på Mons Pensionat klockan 10.00. Årsmöteshandlingar finns under protokoll, medlemmar välkomna!
2012-04-29 Styrelsen har tecknat ett avtal med en ny entreprenör. Kirres service (Erik Andersson) Tar över skötseln samt snöröjningen av vägsträckan väg 210 - Vrångö. Avtalet börjar gälla i höst.
2013-03-06

Ändrat datum för ordinarie stämma
Ordinarie stämma hålls den 27/4 klockan 10.00 på Båtsholms pensionat (tidigare datum var 6/4).
Handlingar hålls tillgängliga på föreningens hemsida (under protokoll i menyn till vänster) samt hos ordföranden.

Välkomna!

Styrelsen

 
2012-04-29 Bryggan i Lergraven har fått översyn och en hel del virke är utbytt.
2012-04-24 Styrelsen har utarbetat en policy vad gäller ändring av andelstal. Den finns att läsa under rubriken Stadgar i menyn till vänster.
2012-04-18 Styrelsen har beslutat att låta göra en ny beläggning av vägen på sträckan Österängen - Skvallertorget - Ängen. Kostnaden beräknas till cirka 400 000 kr. Totalt är det ungefär 9000 m2 som kommer att beläggas.
2012-04-14 Fakturering av medlemsavgifter har skett enligt debiteringslängd antagen av stämman.
Det är fakturerat:
Sektion 1: 7 946 kr eller per andel 0,57 kr
Sektion 2: 431 922 kr eller per andel 0,34 kr
Sektion 3: 14 031 kr eller per andel 0,62 kr
2012-04-01 Stämma har hållits och protokoll och andra handlingar finns tillgängliga under protokoll i menyn till vänster.
2012-03-16

Ordinarie stämma
håller ordinarie stämma den 1/4 klockan 10.00 på Mons båthus.
Handlingar hålls tillgängliga på föreningens hemsida (under protokoll i menyn till vänster) samt hos ordföranden.

Välkomna!

Styrelsen

 

2011-08-07 Årsmöteshandlingarna är utlagda på hemsidan under "Protokoll"
2011-04-03 Viktbegränsning
För att skydda vägen från skador har styrelsen beslutat att begränsa totalvikten till 4 ton på sträckan Ängen - Vrångö. Allren har tillåtelse att köra sina fordon för soptransporter dock ej slambilar.
Begränsningen gäller från och med idag.
2011-03-25 Årsmöte hålls den 9/4 kl, 10.00 på Båtsholm. Diverse material kommer att läggas ut här fortlöpande.

Dagordning
Årsredovisning för 2010
Styrelsens förslag till budget (en del gemensam och en del per sektion)
Styrelsens förslag till debiteringslängd uppdelat per sektion. Baseras på förslaget till budget ovan. Sektion 1 (Södra vägen), Sektion 2, Sektion 3 (Marövägen)
2010-10-24 Om ni saknar information, hittar felaktigheter eller otydligheter är jag tacksam om ni skriver till oss på adressen info@lvvsmf.se och berättar. På så sätt kan vi tillsammans göra sidan bättre.
2010-10-24 Dokument från Lantmäteriförrättningen ligger nu utlagda under rubriken "Lagnö GA:1".
2010-10-21 Nu har redovisning kommit från NCC (entreprenör som utfört beläggningsarbetena).
18 200 m2 är belagda. Fakturan är på 1,1 mkr inkl. moms.
2010-10-17 Extrastämma hållen på Båtsholm.
I korthet kan sägas att stämman beslöt att låna 600 000 kr med en amorteringstid på 3 år.
Protokoll m.m. finns under "Protokoll"
2010-10-12 Nu är beläggningen av vägen till Vrångö och vägen ner till Mon färdig.
2010-10-05 Viktbegränsning
För att skydda vägen medan den "sätter sig" efter beläggningen är totalvikten nu begränsad till 4 ton. Viktbegränsningen kommer att vara denna vecka och nästa vecka. Det kommer även placeras ut sidoskärmar (en typ av vägmärken) tillfälligt vis. Dessa kommer att placeras dels i innerkurvor och dels på raksträckor för att hålla ner hastigheten på fordonen.
2010-10-05 Äntligen!!!
Nu belägger vi om vägen där den är som sämst. Arbetena har påbörjats och beräknas vara klara denna vecka. Entreprenör NCC.
2010-10-04 Extra stämma.
Stämman hålls den 17/10 klockan 10.00 på Båtsholm.

Stämman kommer att behandla en fråga, den om finansieringen av den nya beläggningen på vägen. Alla medlemmar är kallade, men frågan gäller främst medlemmar i sektion 2 eftersom det är dom som ska betala beläggningen.
2010-10-03 Fakturorna på vägavgiften är utskickad till medlemmar i samtliga sektioner. Totalt är 244000 kr utdebiterat. För sektion 1 är det
2 570 kr utdebiterat, för sektion 2 är det 236 941 kr och 4 489 kr för sektion 3.
2010-10-02 Fakturor avseende ersättningen för intrånget i Mon utskickade. Dessa är bara skickade till medlemmar i sektion 2. Fakturanummer som börjar med 20102-.
2010-08-10 Sektion 2 (Från väg 210 till Vrångö, Monvägen och vägen till Lergraven)
Delägare i sektion 2 kommer att få en faktura utöver den vanliga vägavgiften i år. Detta görs för att få in pengar till den ersättning som ägaren till Mon har rätt till enligt Lantmäteriförrättningen som nyligen vunnit laga kraft. Det framgår av förrättningen att "Ansvaret för ersättningen ska sedan fördelas internt mellan delägarna i sektion 2 av Lagnö ga:1 enligt andelstalslängd"  Beloppet som ska betalas för intrånget vid Mon är 30 000kr.
2010-08-10 Ett nytt administrativt system har införskaffats. Vi håller just nu på med att importera delägaruppgifterna så att vi kan skicka ut årets fakturor enligt de nya andelstalen som fastslogs i lantmäteriförrättningen. Styrelsen hoppas att fakturorna kan skickas ut under augusti månad.
2010-06-07 Omprövningen av vår samfällighet har vunnit laga kraft
2009-06-17 Styrelsemöte
2009-04-04 Årsmöte
Hålls på Båtsholm klockan 09.00
2009-03-16 Styrelsemöte
2009-03-09 Vrångöbryggan
Arbetena med renoveringen påbörjas och beräknas ta cirka tre veckor.
2009-02-25 Vrångöbryggan
Beställning av arbetet är gjort. Arbetet kommer att påbörjas inom några veckor och ska vara avslutat 2009-04-15.
2009-02-08 Extra Stämma
hålls på Båtsholm kl 09.00
Anledningen är vissa justeringar stadgarna.
Se vidare under Protokoll
2009-01-19 Styrelsemöte
December 2009 Vrångöbryggan
Beställning av arbetet med Vrångöbryggan ska ske. Avtal ska skrivas med utvald entreprenör.
2008-12-04 Träff med Vägverket om särskilt anslag för renovering av Vrångöbryggan.
Ansökan inlämnad.
2008-11-24 Styrelsemöte
2008-10-20 Vrångöbryggan
ska att rustas upp under vintern och ska vara klart under våren. Kostnadsförslag ska begäras in av ett antal entreprenörer. Förslagen ska presenteras och gås igenom på nästa styrelsemöte.